Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/www/14711/springfest_cz/libs/Nette/loader.php on line 28
SpringFest 4 ...pod jedním Nebem!

Povolení a zákazy

Bezpečnostní služba

Bezpečnostní služba je na festivalu pro ochranu účinkujících, návštěvníků a dále na ochranu festivalových prostorů. Členy bezpečnostní služby bude možno identifikovat podle reflexních vest. Při jakýchkoli problémech, prosíme, upozorněte pořadatele.

Fotografování, filmování a nahrávání

Na festivalu je povoleno fotografování a natáčení. Je zakázáno natáčení s reflektorem. Návštěvníci svým vstupem do areálu souhlasí s užitím záznamů z fotoaparátů, kamer a audio zařízení jeho osobou během pořádání festivalu v souvislosti s ní pro účely propagace festivalu. Smějí být zhodnoceny a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

Odepření vstupu

Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví návštěvnímu řádu, pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.

Prevence

Každý návštěvník festivalu je povinen udržovat čistotu, pořádek a chovat se tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a majetku ostatních přítomných osob nebo k poškozování zařízení.

První pomoc

Na festivalu bude permanentně přítomen personál připravený poskytnout první pomoc. Pokud zpozorujete zranění jakékoli osoby, uvědomte o tom pořadatele festivalu.

Psi

Do areálu festivalu je povolen vstup psů s výjimkou bojových plemen (pitbul, rotvailer, dobrman apod.) a to pouze na vodítku a s náhubkem! Volný pohyb psů je přísně zakázaný!

Zákazy

Je přísně zakázáno vnášet do areálu jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovek, hořlavin, zbraně jak bodné, střelné či sečné, psychotropní látky, předměty ohrožující bezpečnost, alkohol zakoupený mimo areál festivalu, pyrotechnické předměty, otevřený oheň a jakékoliv drogy. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout pořadatel festivalu.

Jsme členy

Aliance křesťanských festivalů

Navštivte také partnerské festivaly:

V tuto chvíli připravujeme kalendář festivalů na nový rok. První termíny se objeví v průběhu ledna nebo začátkem února.

...a další na aliancefestivalu.cz